Original
1 Rating
Hakushika Yamadanishiki Junmai Sake (300 mL)

Wine Details

Vineyard

Hakushika

Varietal

Style

Sake

Region

Japan